diumenge, 12 de gener del 2020

PSICOMOTRICITAT


Com tots sabeu, ja hem començat les sessions de psicomotricitat a la sala del pati de l’Església. Els motius són diversos, ja que per dur a terme una sessió de psicomotricitat, el pati no és el més adequat.

Dins la sala/aula es crea un entorn còmode amb diferents materials que ajuden al desenvolupament del sistema nerviós dels infants. Dir que els primers anys d’un nen són els més importants pel seu desenvolupament neuronal, motor i emocional.

Però, perquè són valuoses pels nens les activitats relacionades amb la psicomotricitat? Doncs aquestes ajuden a fer que descarreguin els seus impulsos, desenvolupin de forma natural el seu propi procés d'integració social i reafirmen la seva autoestima. A més, aquests exercicis són un suport sobre el control de la postura, l'equilibri i la coordinació
Dins l’aula es crea un entorn confortable, amb materials de textura suau i tova, on els nens i nenes poden realitzar diferents activitats de balanceig, saltar, arrossegar-se...  amb aquestes activitats, la possibilitat d'expressar-se mitjançant el seu propi cos alhora que reben diferents estímuls que els motiven a participar
Som conscients de la importància que tenen les  primeres experiències vitals dels infants i que cos i moviment són protagonistes de l'expressió, la comunicació i l'aprenentatge dels nins i nines.
Tenint en compte que un dels principals objectius de l'escola és aconseguir el desenvolupament global, harmònic i integral dels infants, hem de dissenyar propostes curriculars que tinguin com a base metodològica el joc lliure i espontani  i on el cos tingui un tracte privilegiat i propostes pedagògiques com la psicomotricitat.
Hem d’entendre però la psicomotricitat no només com a una sessió col·locada en un espai i en un temps determinat, sinó com una manera d'entendre i d'atendre les necessitats dels alumnes al llarg de tota la jornada a l'escola. És a dir, parlem d'una psicomotricitat integrada en la vida quotidiana.                  
Parlem, llavors, d'espais i materials que tenen en compte les necessitats de moviment i joc lliure de cada infant, En aquest context, podem dissenyar sessions de psicomotricitat a la sala amb l'acompanyament d’un adult, que organitza espais i materials adaptats a cada grup d'edat i dóna seguretat física i emocional.
Amb aquesta nova iniciativa el que es pretén és treballar la psicomotricitat tenint en compte la metodologia “Aucouturier”, ja que aquesta es centra amb el joc lliure dels nins, sustentat en un dispositiu espaial-temporal, material i personal determinat.
En quant a l’espai, aquest es configura abans de que els nins arribin a la sala. Representa una invitació a la seva activitat espontània, afavorint diferents aspectes de la seva expressivitat motriu, plàstica, gràfica i lingüística en funció de l’etapa evolutiva.
En quant al temps, dividim la sessió en:
-Ritual d’entrada: marca el trànsit entre el dins-fora, entre la realitat quotidiana de l’exterior. És el moment de l’acollida, on es treuen les sabates i es posen els calcetins adequats. És el moment també de parlar d’alguna possible modificació en el dispositiu habitual, alguna proposta diferent o novetat i avisar-los que quan falti poc temps per acabar de jugar els avisarem.-Expressivitat motriu: suposa el moment de viure el plaer sensoriomotriu, de l’acció, del joc i del moviment.

-Ritual de sortida: és el moment de l’acomiadament. Els nins es reagrupen i se’ls prepara per el pas a un altre espai i a altres activitats. Abans d’aquest moment es realitza el ritual de relaxació on els nins tornen a la calma.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada