dijous, 6 de febrer del 2020

TREBALLAM EL NOSTRE NOM

Què aprenem a partir dels noms propis?

No es tracta únicament de mirar els noms propis escrits a l'aula, sinó que s'han d'interpretar i reconèixer i finalment escriure quan passam llista, quan repartim el material, mirant els nins que no han vengut a classe... 
Amb aquestes activitats els nins aprenen: 


  1. La diferència entre lletres i dibuixos.
  2. La diferència entre lletres i números.
  3. La diferència entre lletres i burots. 
  4. El caràcter discret de les lletres, és a dir, les diferències entre les lletres.
  5. L'orientació esquerra-dreta del nom i de l'escriptura.
  6. La quantitat de lletres del nom i l'ordre en què estan escrites. 
  7. Que el nom que escriuen serveix per alguna cosa. 
  8. Associen la primera lletra amb el nom d'un company. Exemple: la R és d'en Rayan, la N de na Noa (més endavant ja hi fan correspondre el seu so).
  9. Coneixen pràcticament totes les lletres de l'abecedari, ja que en la llista dels noms dels alumnes de la classe, hi trobem quasi totes les grafies.
  10. Un excel·lent exercici de grafomotricitat a l'hora de reproduir-lo i un exercici de memorització al llegir-lo.
A més, el nom propi té unes característiques definides: és sempre igual i té un autèntic significat pels infants; és extraordinàriament motivador. 

Quines activitats hem duit a terme fins ara?

-Passar llista amb targetes amb el nom en lletra de pal i una foto per tal d'identificar-les mentre anaven memoritzant els noms. 


-Creàrem una sopa de lletres on hi col·locàrem taps i lletres. Amb un principi no identifiquen les lletres com a tals, però ben aviat són capaços de relacionar-les amb algun company.

-Elaboràrem el mural dels noms a partir de la "seva lletra" (la inicial del seu nom).

-Treballàrem amb les "seves lletres". 

-Confeccionàrem la nostra lletra amb plastilina.


-Creàrem una llibreta de bits.

-Elaboràrem un llibre dels noms de la classe. És una llibreta on surten els noms de tots els alumnes i un desplegable on hi ha la foto per comprovar si han encertat el nom. 

-Identificàrem el nostre nom entre tots els dels companys. 

-A partir de lletres soltes hem anat confeccionat els noms. 

-Hem resseguit els nostres noms.

-Hem començat a reproduir el nom amb suport.


Aquí en teniu una petita mostra.Ens atrevim a escriure el nostre nom per primera vegada...

1 comentari: